Laulustuudios õpitakse erinevaid eakohaseid laule. Tegeletakse solistilaulmisega ning arendatakse osaleja esinemisjulgust ning muusikalisi oskusi. Laulustuudio tunnid toimuvad individuaaltundidena.

Tunnid toimuvad Abja Muusikakooli ruumides (Pärnu mnt 28) kokkuleppel juhendajaga
Juhendaja: Ruth Mõttus