Ettevõtlusring võimaldab noortel praktiliselt kogeda idee elluviimist, ürituse korraldamise ja ellu viimisega seotud vastutust, ülesannete jagamist ning teostamist. Noored õpivad ning kogevad töötubade käigus kõiki korraldamise ja organiseerimisega seotud faase (planeerimine, elluviimine, tagaside jne).

Juhendaja: Elle Agar