Loovusringis meisterdatakse erinevatest materjalidest esemeid, kasutades selleks erinevaid töövõtteid. Igas tunnis on erinev teema ning kutsutakse ka külalisjuhendajaid.

NELJAPÄEVITI kell 15.00

Juhendaja: Iiris Salm