Torupilliringis õpitakse mängima torupilli. Pillimängu õpe toimub enamjaolt individuaaltunnina, kuid harjutatakse ka koosmängu.

Aeg kokkuleppel.

Juhendaja Merili Kask