Ankeedi leiad siit: https://forms.gle/u576m85JHsZrbvMX9

ABJA ÕPILASMALEV 2020

Abja õpilasmalev toimub 6. juulist- 17. juulini. Õpilasmalev pakub võimalust teenida endale taskuraha, praktiseerida meeskonnatööd ning teha heakorratöid oma koduvallas. Lisaks töö tegemisele pakume võimalust osaleda üritustel (töötoad, väljasõidud jpm) ning kõik malevlased saavad endale Eesti Õpilasmaleva särgid. Juhul kui Eesti vabariigis välja kuulutatud eriolukord pikeneb ning malevat ei saa läbi viia planeeritud ajal, antakse sellest kõigile malevasse pääsenutele teada.

Maleva tööpäeva pikkus on 4 tundi ning tunnitasu 3,48 eurot (bruto). Töö aeg algab kell 09.00 ning lõppeb 13.00. Tööpäev lõppeb ühise lõunaga. Lisaks töötamisele on õpilasmalevas veel palju erinevaid tegevusi (väljasõidud, töötoad jne), millest malevlane on kohustatud osa võtma. Täpne tegevuste ajakava saadetakse malevlastele enne maleva algust.

Malevas tehtavateks töödeks on haljastus-, koristus- ja heakorratööd Abja-Paluojal ning selle lähiümbruses.
Kandideerima ootame Mulgi valla Abja piirkonnas elavaid või Abja Gümnaasiumis õppivaid noori, vanuses 13-19 eluaastat. Malevas saab tööd 25 noort.

Õpilasmalevasse kandideerimine toimub: 28. aprillist- 11. maini kell 00.00.

Kandideerimine on veebipõhine ning avaldus tuleb täita otse siin. Avalduse täitmisel on vajadusel abiks Abja Noortekeskuse töötajad. Abi saamiseks tuleb kirjutada Abja noortekeskuse Facebooki postkasti, aadressile abjanoortekeskus@gmail.com või helistada 5237684 (Liisi Rääbus), 56822312 (Elle Agar). Küsi julgelt abi!

Töövestlused kandidaatidega toimuvad: 12. maist- 14. maini. Vestlused viiakse läbi virtuaalselt. Kõikide kandidaatidega võetakse ühendust ning lepitakse vestluse aeg kokku. Vestluskomisjoni kuuluvad: Maie Bratka, Liisi Rääbus, Elle Agar.

Õpilasmalevasse pääsenud noortega sõlmitakse vanema nõusolekul tööleping.

Dokumentide täitmine on osa olulisest õppeprotsessist, mis annab sulle võimaluse proovida, kuidas käib tööle kandideerimine päris maailmas. Malevasse pääsemine sõltub otseselt sellest, kuidas on täidetud sinu CV ja kirjutatud motivatsioonikiri.

Täida kindlasti kõik dokumendi vormid ise! Ole kirjutamisel põhjalik. Rõhuta oma tugevaid külgi, aga ära luiska endale oskusi, mida sul ei ole. Kontrolli, et sinu tekstis poleks kirjavigu. Kirjuta konkreetselt ja ainult olulistest asjadest. CV ja motivatsioonikiri on ametlikud dokumendid. Väldi jutustavat stiili ja slängi. CV ja motivatsioonikiri peavad olema, selge ja üheselt mõistetav.

Vestlusel ole sina ise, ole aus ning täpne!

Edukat kandideerimist!

Abja Noortekeskuse töötajad