Mulgi valla noortevolikogu kasvas välja 2018. aastal augustis loodud noorte aktiivgrupist, kuhu kuulusid Sigrit Saar, Reet Joosing, Kadri Taim ja Kertu Mölder. 2019aasta maikuus toimusid esimesed Mulgi valla noortevolikogu valimised ning moodustati noortevolikogu, kuhu kuuluvad neljast Mulgi valla piirkonnast kümme noort.

Mulgi valla noortevolikogu esimene koosseis:

ESIMEES Sigrit Saar
ASEESIMEES Berit Tugi
PROTOKOLLIJA Kaili Saar
KOMMUNIKATSIOONIJUHT Kaire Kannistu
Reet Joosing
Liis Getliin Kala
Saara Kiivit
Kevin Rull
Cärol Ruukel
Iti Marii Varik

Mulgi valla noortevolikogu eesmärgiks on analüüsida valla pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja -valitsusele. Noortevolikogu tagab noortele võimaluse rääkida kaasa kohalikul tasandil otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu ning võimaldab noortel aktiivsemalt osaleda ühiskondlikus elus.

Kontakt noortevolikogu@mulgivald.ee
Facebook Mulgi Valla Noortevolikogu
Põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/412022019004
Kohtumispaik Abja Noortekeskus