Abja noortekeskuse ruumide rentimine

Abja noortekeskuse ruume on võimalik rentida nädalavahetustel ning ajal, mil keskus avatud ei ole. Ruume saab broneerida telefoni või meili teel.

Rentijaga sõlmitakse ruumide kasutusleping, mille kohaselt kogu vastutus rentimise ajal läheb üle ruumide Rentijale.

  • Rentija vastutab ruumide ja ruumides oleva inventari eest.
  • Abja noortekeskuses on võimalik rentida I korruse ruume. (hõlmab kööginurka ning WC-de kasutust).
  • Ruumides on keelatud tarbida alkoholi.
  • Prügi tuleb kasutusse võtjal ise ultiliseerida (isiklikku prügikonteinerisse).
  • Tasumine: Rendi hind on 6 eurot tund ning 24 tunnise rendi puhul on hind 60 eurot. Kasutamistasu tuleb kanda Mulgi Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE281010302005446001; Swedbank EE682200221023349831.
  • Täpsemad rentimise tingimused on kirjas rendilepingus.