Elle Agar/ Juhataja/ Ettevõtlusringi juhendaja

Iiris Salm/ Noorsootöötaja/ Loovusringi juhendaja/ Lauamänguklubi

Veronika Matt/ Majahaldjas

Hülle Haab/ Kunstiringi juhendaja

Ruth Mõttus/ Laulustuudio juhendaja

Tuuli Vaarak/ Keraamikaringi juhendaja

Rinaldo Kari/ Kokandusringi juhendaja