Karksi-Nuia Noortekeskuse poolt osutavate teenuste hinnad

 1. Ruumide kasutusse andmine
  1.1 Suur saal 15 eurot ühe tunni kohta
  1.2. Suur saal lavaga etenduseks 10% pileti müügitulust
  1.3. Kööginurgaga väiksem saal (mahutab kuni 30 inimest) 5 eurot ühe tunni kohta
  1.5. Alumine korrus (mahutab kuni 200 inimest) 20 eurot ühe tunni kohta
  1.6. Tasulise ringi läbiviimine suures saalis 3,20 eurot 1 tund
 2. Helistuudio ja bändiruumi kasutamine
  2.1. bändiruumi kasutamine 10 eurot ühe tunni kohta
  2.2. helistuudio kasutamine 10 eurot ühe tunni kohta
  2.3. helistuudio ja bändiruumi 20 eurot ühe tunni kohta
  2.4. kasutamine koos tehnika ja pillidega 30 eurot ühe tunni kohta
 3. Noortekeskuse inventari kasutusse andmine
  3.1. jalgratta üürile andmine 20 eurot ööpäev
  3.2. batuudi rent majasiseseks kasutamiseks 15 eurot 4 tunni kohta
  3.3.liumäe rent majasiseseks kasutamiseks 10 eurot 4 tunni kohta
 4. Soodustuse rakendamine
  4.1. Soodustuse rakendamise konkreetse määra otsustab noortekeskuse juhataja, kes sõlmib kasutajaga rendilepingu.
  4.2. Vallavalitsusele ja tema hallatavatele asutustele antakse ruumid ürituste korraldamiseks tasuta.
  4.3. Muud võimalikud teenuste hinnad lepitakse kokku kasutajaga lepingu sõlmimisel.