Noortekeskuse juhataja, ÜFT treener: Kerti Lill
juhataja asendaja: Elle Agar
Noorsootöötaja: Ingeliina Kore